Danh sách đăng ký Vay tiền Vũng Tàu

Dữ liệu được cập nhật từ nhiều nguồn, vì lý do bảo mật, mọi thông tin đều được giữ kín. Dưới đây là bảng thống kê những người vay mới nhất được hệ thống cập nhật tự động. Trong nhiều trường hợp hệ thống cập nhật chậm hoặc thiếu sót, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện tốt hơn nữa. Để kiểm tra khoản nợ vui lòng click xem Kiểm tra khoản vay

Bảng thống kê vay tiền ngày 30/09/2022
STT
Khách hàng
Phone
Số tiền
Thời gian
1
Trần Tấn Minh
Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu
090***125
10 Triệu
21:25 30/09/2022
2
Tran Anh Tuan
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
093***407
2 Triệu
21:13 30/09/2022
3
Mai Quỳnh Trang
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
084***888
2 Triệu
21:02 30/09/2022
4
Hoàng Thị Huyền
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
033***637
20 Triệu
20:53 30/09/2022
5
Ngô Nguyễn Thúy Vy
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
093***978
2 Triệu
20:42 30/09/2022
6
Võ Thuý Phượng
Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu
035***355
20 Triệu
20:35 30/09/2022
7
Nguyễn Thị Khuê
Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu
097***194
2 Triệu
20:26 30/09/2022
8
Vũ Văn Thành
Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu
032***162
2 Triệu
20:18 30/09/2022
9
Hồ Thanh Quang
Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu
097***737
30 Triệu
20:03 30/09/2022
10
Nguyễn Thị Ngọc Hà
Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu
098***911
20 Triệu
19:59 30/09/2022
11
NGUYỄN MINH THI
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
093***742
20 Triệu
19:48 30/09/2022
12
Nguyễn Xuân Dự
Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu
096***158
2 Triệu
19:32 30/09/2022
13
Nguyễn Thị Hồng
Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu
098***909
2 Triệu
19:21 30/09/2022
14
Võ Thị Hằng Hà
Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu
034***255
30 Triệu
19:15 30/09/2022
15
Vũ Thị Thảo
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
098***290
20 Triệu
19:10 30/09/2022
16
Ngô Hồng Ngọc Sương
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
098***837
2 Triệu
18:53 30/09/2022
17
Võ Thị Ngọc Mỹ
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
036***687
2 Triệu
18:43 30/09/2022
18
Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
037***200
50 Triệu
18:40 30/09/2022
19
Trương Thị Lệ Cúc
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
039***074
50 Triệu
18:26 30/09/2022
20
Trần Thị Thu Hà
Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu
098***105
30 Triệu
18:15 30/09/2022
21
Nguyễn Thị Tha
Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu
096***590
20 Triệu
18:10 30/09/2022
22
Nguyễn Văn Vân
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
097***859
2 Triệu
17:51 30/09/2022
23
Đặng thị liễu trinh
Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu
034***039
2 Triệu
17:41 30/09/2022
24
ĐINH THỊ THU HỒNG
Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu
098***153
30 Triệu
17:37 30/09/2022
25
Hồ Thị Nhựt Phương
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
037***576
2 Triệu
17:24 30/09/2022
26
Đỗ Thành Long
Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu
039***159
30 Triệu
17:11 30/09/2022
27
lê văn phúc
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
094***824
20 Triệu
17:06 30/09/2022
28
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
034***140
2 Triệu
17:00 30/09/2022
29
Nguyễn Thành Long
Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu
037***806
50 Triệu
16:44 30/09/2022
30
Nguyễn Thị Bích Phượng
Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu
034***470
50 Triệu
16:40 30/09/2022

Vì lý do bảo mật, hệ thống giới hạn xem những hồ sơ cũ hơn! Bạn muốn vay tiền? - Click xem Hướng dẫn vay tiền